Przejdź do treści

Menu główne:

2016

Anno Domini

Msza św.  w intencji
śp. Konsula Marka Budka


Jak już informowaliśmy Parafian i Gości
Polskiej Misji Katolickiej,
17 grudnia 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarł
w Berlinie w Godzinie Miłosierdzia
nieodżałowanej pamięci nasz polonijny Konsul,
śp. Marek Andrzej Budek.
Świętej pamięci Konsul Marek pozostanie
w naszych sercach, jako Świadek
wierny Bogu i Polsce w dyplomatycznej służbie.
Specjalna Msza św. popogrzebowa w intencji

śp. Konsula Marka Budka
dla Polonii berlińskiej, została odprawiona
w niedzielę 17 stycznia 2016 r. o godz. 18.00,

w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Berlinie .

Kalendarz wydarzeń oraz logotyp 25-lecia Traktatu

14.01.2016 (Warszawa)
„Stosunki polsko-niemieckie są skarbem, który należy pielęgnować” – powiedział Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel podczas oficjalnej prezentacji kalendarza i jubileuszu 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

17 czerwca 2016 r. roku mija 25. rocznica podpisania Traktatu, stanowiącego kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich. Traktat tworzył ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych na płaszczyźnie politycznej, ale również dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, których korzenie sięgały daleko wstecz, jeszcze okresu sprzed transformacji ustrojowej, i które dopiero wtedy mogły nabrać prawdziwego rozpędu. Dzięki Traktatowi ludzie zaczęli zwracać się ku sobie, budować zaufanie i zawierać przyjaźnie. Jego jubileusz stanowi powód do świętowania – w równej mierze dla elit politycznych jak i dla obu społeczeństw.

W rocznicę podpisania Traktatu wiodącą rolę w koordynacji projektów jubileuszowych przejmuje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która przyznawać będzie środki na wspólną realizację wydarzeń jubileuszowych przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Powstanie samej Fundacji, która również obchodzi jubileusz 25-lecia, jest konsekwencją postanowień traktatowych. Obchody jubileuszu Fundacji odbędą się na jesieni 2016 r.

W prezentacji kalendarza jubileuszowego oraz logotypu 25-lecia Traktatu udział wzięli: Cezary Król, Koordynator ds. obchodów 25 rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Paweł Gronow, Naczelnik Wydziału Krajów Niemieckojęzycznych w DPE MSZ, Joachim Bleicker, Pełnomocnik ds. Kontaktów z Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, a także prof. dr. hab. Krzysztof Miszczak oraz Cornelius Ochmann, dyrektorzy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Jubileuszowa strona dostępna jest pod adresem www.25de.pl (wersja polska) oraz www.25pl.de (wersja niemiecka).

Logotyp dla projektów odbywających się w roku jubileuszowym można pobrać na stronach obu Ministerstw Spraw Zagranicznych oraz dla projektów wspieranych przez FWPN w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: strona@fwpn.org.pl

Polsko-niemieckie projekty z okazji jubileuszu 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 25.000,- PLN / 6.250,- EUR. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane będą projekty instytucji społeczeństwa obywatelskiego (typu „grassroots"). Jednym z elementów projektu powinno być zwrócenie uwagi opinii publicznej na jubileusz 25-lecia współpracy. Linia projektowa 25 x 25 jest finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Więcej informacji: www.25pl.de oraz www.fwpn.org.pl

David-Bowie-Straße w Berlinie

(14.01.2016)
Przy ulicy Hauptstraße 155 w latach 1976-1978 mieszkał David Bowie, nagrywał w nieistniejącym już dzisiaj studio Hansa. Tu powstały albumy „Berlińskiej Trylogii”: Low, Heroes i Lodger.

Trzy dni po śmierci Bowiego, jego fani umieścili obok budynku, w którym mieszkał szyld z nazwą ulicy... David-Bowie-Straße. Niemieckie prawo zezwala na nadanie nazwy ulicy osób dopiero po pięciu latach od ich śmierci.
Czy wierność fanów przetrwa ten okres czasu?
... Obok moja krótka impresja filmowa opatrzona fragmentem nagrania
Space Oddity , załączyłem również tłumaczanie zaczerpnięte ze strony tekstowo.pl

"Tu major Tom do kontroli lotu.
Przechodzę przez drzwi  
I dryfuję w najbardziej osobliwy sposób
Gwiazdy wyglądają dziś zupełnie inaczej...


Teraz
Siedzę w mojej blaszanej puszce
Daleko ponad Światem
Planeta Ziemia jest niebieska
I nic więcej, nie mogę zrobić...

Chociaż przemierzyłem sto tysięcy mil
Czuję się niezwykle spokojny
I myślę, że mój statek kosmiczny wie, którą drogą lecieć
Powiedz mojej żonie, że bardzo ją kocham
Ona wie
."Kościół a polityka

(10.01.2016)

W niedzielę 10.01.2016  godz. 13:30
w
Domu Parafialnym
im „Św. Jana Pawła II”
przy Bazylice Polskiej Misji Katolickiej
w
Berlinie miał miejsce wykład
„Kosciół a polityka”,
który wygłosił ks. Stanisław Szestowicki.
https://www.youtube.com/watch?v=sa9Wr31fAPU


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego